Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Kyoto (VYSA Kyoto) được thành lập từ năm 1995 với mục đích hỗ trợ các vấn đề về sinh hoạt, học tập, công việc đồng thời thúc đẩy những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao trong cộng động người Việt ở Kyoto.
Các phương tiện thông tin chính thống của hội bao gồm
1. Website: vysa-kyoto.org
2. Mail-group: KYOTO-SVVN@yahoogroups.com
3. Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/vysa.kyoto/?fref=ts
4. Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/194477500979707/?fref=ts

Ban đại diện của VYSA Kyoto hiện tại
Hội trưởng: Mai Công Hưng (đại học Kyoto)
Hội phó:
Đặng Việt Trung (đại học Kyoto)
Nguyễn Phan Anh (đại học Ryukoku)
Nguyễn Thanh Huyền (đại học Doshisha)
Nguyễn Ngọc Thảo (đại học Doshisha)
Ngô Thị Minh (công ty Kawataki)