Ảnh sự kiện Dã ngoại ở suối Yase

Buổi dã ngoại tắm suối ngày 27/5 với trên 30 người gồm cả thành viên đội bóng và các anh chị em trong VYSA Kyoto, Osaka.

                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *