Thông báo bầu cử Ban đại diện VYSA Kyoto 2018

Kinh gửi các thành viên VYSA Kyoto, Ban đại diện nhiệm kỳ năm 2017 xin thông báo về việc bầu cử Ban Đại diện VYSA Kyoto năm 2018.
I. Danh sách ứng cử viên:

 1. Nguyễn Phan Anh
  Năm sinh: 1992
  Đơn vị: Đại học Ryukoku
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 2. Ngô Thị Minh
  Năm sinh: 1989
  Đơn vị: Công viên Kawataki
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 3. Nguyễn Ngọc Thảo
  Năm sinh: 1997
  Đơn vị: Đại học Doshisha
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 4. Đặng Việt Trung
  Năm sinh: 1994
  Đơn vị: Đại học Kyoto
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 5. Đinh Thị Ngọc Anh
  Năm sinh: 1997
  Đơn vị:  Kyoshin Language Academy
  Thành viên tích cực tham gia hoạt động hội năm 2017
  Người giới thiệu: Nguyễn Thanh Huyền (phó chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 6. Đỗ Quang Tùng
  Năm sinh: 1995
  Đơn vị: Đại học Kyoto
  Thành viên tích cực tham gia hoạt động hội năm 2016~2017
  Người giới thiệu: Đặng Việt Trung (phó chủ tịch VYSA Kyoto 2017)

II. Tư cách bầu cử và cách bầu

 1. Tư cách bầu cử:
  Thành viên VYSA Kyoto đang học tập, sinh hoạt hoặc làm việc tại Kyoto có quyền tham gia bầu cử các thành viên trong danh sách ứng cử viên vào Ban đại diện VYSA Kyoto
 2. Cách bầu cử
  Bấm vào link: https://goo.gl/forms/MPzqkBqoJ0kH1mpI3
  (Điền tên và thông tin đơn vị đang làm việc, học tập, một người có thể bỏ phiếu cho nhiều hơn 1 ứng viên.)
  Thời gian bầu cử đến ngày 10/1/2017

III. Kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017),  Mai Xuân Tráng (chủ tịch VYSA Kyoto nhiệm kỳ 2014), Nguyễn Minh Tân (chủ tịch VYSA Kyoto nhiệm kỳ 2016).
Các ứng viên có trên 50% số phiếu ủng hộ sẽ trở thành thành viên ban đại diện VYSA Kyoto năm 2018.

IV Liên lạc, thắc mắc, góp ý
Hòm mail: bdd.kg.vn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *