Thông báo bầu cử Ban đại diện VYSA Kyoto năm 2018

Nhiệm kỳ 1 năm của Ban đại diện VYSA Kyoto năm 2017 đã chuẩn bị kết thúc và sự kiện Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 sẽ là sự kiện cuối cùng của trong nhiệm kỳ 2017. Để tiếp tục truyền thống hoạt động của VYSA Kyoto, Ban đại diện nhiệm kỳ năm 2017 xin thông báo về việc bầu cử Ban Đại diện VYSA Kyoto năm 2018.
I. Về tư cách ứng cử,đề cử và bầu cử
1. Tư cách ứng cử, đề cử
Thành viên VYSA Kyoto đang học tập, sinh hoạt hoặc làm việc tại Kyoto sẽ có 1 năm ở Kyoto tính từ thời điểm tháng 2 năm 2018. có quyền tham gia ứng cử vào Ban đại diện VYSA Kyoto
Các thành viên VYSA đang học tập, sinh hoạt hoặc làm việc tại Kyoto có quyền đề cử những thành viên thỏa mãn điều kiện trên vào Ban đại diện VYSA Kyoto
2. Thành viên VYSA Kyoto đang học tập, sinh hoạt hoặc làm việc tại Kyoto có quyền tham gia bầu cử các thành viên trong danh sách ứng cử viên vào Ban đại diện VYSA Kyoto
II. Về hình thức ứng cử, đề cử và bầu cử
1. Các thành viên tự ứng cử vào ban đại diện hoặc đề cử thành viên khác xin gửi thông tin về mình hoặc người mình đề cử (bao gồm tên, tuổi, đơn vị công tác, học tập, lý lịch) tới hòm mail bdd.kg.vn@gmail.com, hoặc mail group của VYSA Kyoto (KYOTO-SVVN@yahoogroups.com) hoặc công khai lên Facebook group của VYSA Kyoto (https://www.facebook.com/groups/194477500979707/)
2. Ban đại diện nhiệm kỳ 2017 sẽ tổng hợp các ứng viên, liên lạc và update thông tin các ứng viên trên Facebook group của VYSA Kyoto đồng thời trên Website chính thức của VYSA Kyoto (vysa-kyoto.org)
3. Hình thức bỏ phiếu qua Phiếu điều tra của Google (người bỏ phiếu cần ghi rõ họ tên, đơn vị công tác học tập, trong trường hợp sang cùng gia đình cũng ghi lại thông tin về mình). Thông tin cá nhân của người bỏ phiếu sẽ được đảm bảo bí mật. Một người có thể bỏ phiếu cho nhiều hơn 1 ứng viên.
4. Ban kiểm phiếu
Anh Mai Công Hưng, chủ tịch VYSA Kyoto nhiệm kỳ 2017
Anh Mai Xuân Tráng, chủ tịch VYSA Kyoto nhiệm kỳ 2014
Anh Nguyễn Minh Tân, chủ tịch VYSA Kyoto nhiệm kỳ 2016
III. Về các mốc thời gian
1/12 đến 31/12 năm 2017: Thời gian ứng cử và đề cử
4/1 đến 10/1 năm 2017: Thời gian kiểm phiếu
11/1/2018: Thông báo về danh sách Ban đại diện mới
3/2/2018: Ra mắt Ban đại diện mới tại tiệc Tết nguyên đán
Tháng 3/2018: Hoàn thành quy trình chuyển giao quản lý Hội từ Ban đại diện cũ sang Ban địa diện mới
IV Liên lạc, thắc mắc, góp ý
Hòm mail: bdd.kg.vn@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *