Thông báo kết quả bầu cử Ban đại diện VYSA Kyoto 2018

Sau quá trình kiểm phiếu, Ban đại diện VYSA Kyoto năm 2017 xin thông báo kết quả bầu cử Ban đại diện VYSA Kyoto năm 2018. Các ứng viên có trên 50% phiếu bầu sau đây sẽ trở thành thành viên Ban đại diện VYSA Kyoto năm 2018:
1. Nguyễn Phan Anh, đại học Ryukoku
2. Nguyễn Ngọc Thảo, đại học Doshisha
3. Đặng Việt Trung, đại học Kyoto
4. Ngô Thị Minh, công ty Kawataki
5. Đinh Thị Ngọc Anh, Kyoshin Language Academy
6. Đỗ Quang Tùng, đại học Kyoto

Ban đại diện mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 4/2018. Chúc Ban đại diện năm 2018 sẽ có một nhiệm kỳ thành công!

0 thoughts on “Thông báo kết quả bầu cử Ban đại diện VYSA Kyoto 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *